Vị trí của khu đất dịch vụ 25.2 ha 

Tiềm năng phát triển của khu đất dịch vụ Vân Canh

Đất dịch vụ Vân Canh là khu đất mới đã được…