Cho thuê văn phòng Capital Building Hoàn Kiếm

Tòa văn phòng Capital Building sở hữu mức giá thuê “giật mình”

Trong khi hầu hết các tòa văn phòng cho thuê Hà Nội…