CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG S1 – S2&S3

DỰ ÁN VINHOMES SKYLAKE

♦ Thời gian áp dụng: Từ ngày 22/09/2017 cho đến khi có chính sách mới thay thế
♦ Dành cho: Khách hàng (KH) mua Căn hộ (CH) tại Tòa S1, S2 & S3 – Dự án Vinhomes Skylake